Valhøjs álle 42, Rødovre
27 11 58 02 mail@es-invest.dk

SCHULZ SKOVBRUG

schulz skovbrug

ES Invest ejer Schulz Skovbrug der har 223 hektar skov; Nyrup Skov øst for Sorø.
Der produceres både træ til tømmer og energitræ (brænde og flis) på et bæredygtigt grundlag ligesom der etableres biotoper med henblik på at styrke biodiversiteten.

Kontakt Schulz Skovbrug:

Tlf: 27 11 58 02
CVR: 39719312